Level 42 Level 44
Level 43

421 - 430


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in the evet of/that
olması halinde, olacak olursa
snap
kırılmak,kopmak - şırak diye kapatmak - çıt sesi - şipşak resim
pronounce
ilan etmek, resmen açıklamak, beyan etmek
stake a claim on
hak iddia etmek
referee
hakem , hakemlik yapmak, referans
dignify
değer vermek, şeref vermek, yüceltmek
esteem
saygınlık, itibar
enchanting
büyüleyici
provision
tedarik, tedbir, temin, koşul, şart
throne
taht, saltanat