Level 43 Level 45
Level 44

431 - 440


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grab
kapmak, yakalamak, kapma, yakalama
profess
iddia etmek, ileri sürmek, (açıkça) belirtmek
notion
fikir
menace
tehlike, tehdit, tehlikeli olmak, tehdit etmek
drain
suyu çekilerek kurumak, akıtmak, boşaltmak
lure
cezbetmek, cazibe
exert (yourself)
uygulamak - çaba harcamak, kendini zorlamak
perspective
görüş açısı
break up
parçalamak, dağılmak, sona ermek, (telefon) kesilmek
mediocre
sıradan, vasat, pek parlak sayılmaz