Level 47 Level 49
Level 48

471 - 480


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stem from
-den kaynaklanmak
stem
önünü almak, durdurmak, sap, kök
legitimate
meşru, geçerli, mantıklı, yerinde
forefront
ön sıra, en öndeki yer, ön plan
prospect
şans, olasılık, olanak, - fikir, tasavvur, düşünce
indulgent
müsamahalı, hoş görülü
appease
yatıştırmak, sakinleştirmek
smother
boğmak, üstünü ...-le kaplamak, bastırmak, söndürmek
commence
başlamak
avert
önlemek, kaçınmak, atlatmak