Level 48 Level 50
Level 49

481 - 490


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ensuing
ertesi, sonraki, gelecek, ardından gelen
tension
gerilim, gerginlik
get in motion
harekete geçirmek, etkin hale getirmek
give rise to
sevep olmak, neden olmak, yol açmak, meydana getirmek
embodiment
cisimleştirme, şekillenme, bir şeyin somut hali
somewhat
oldukça, biraz, bir miktar
occasion
forsat, vesile, önemli gün, özel olay
reindeer
ren geyiği
synthetic
yapay
molten
erimiş