Level 4 Level 6
Level 5

41 - 50


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flourish
gelişmek,serpilmek
harvest
hasat, ürün,hasat zamanı
desire
arzu,istemek
object (to)
karşı olmak / çıkmak, itiraz etmek
ruin
mahfetmek, harab etmek, harabe
apparently
"öyle anlaşılıyor ki", "göründüğü kadarıyla".
dispense (with)
vazgeçebilmek, onsuz yapabilmek (kişiler için kullanılmaz)
dispense
vermek,dağıtmak(kahve vs.)
conjucture
sanmak, varsaymak, varsayım, kestirmek, zannetmek
correspond
karşılığı konumda olmak, eşdeğeri olmak, mektuplaşmak, haberleşmek