Level 50 Level 52
Level 51

501 - 510


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
head off
yolunu kesmek, yolunu değiştirmek, önlemek
hop(in/off)
(araç) (dışarı/içeri) atlamak
tear away
ayırmak, koparmak
somehow
bir şekilde, bir yolunu bulup, her nasılsa, her nedense
show off
gösteriş yapmak, hava atmak
rational
akla mantığa uygun
ration
hisse, miktar, pay, karne ile vermek
project
tahmin etmek, hesaplamak - çıkıntı yapmak, dışa doğru fırlamak
tract
geniş arazi, arsa
nest
yuva, kuş yuvası, yuva yapmak