Level 53 Level 55
Level 54

531 - 540


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sediment
tortu, çökelti
despoil
soymak, yağmalamak, soygunculuk
pasture
otlak, otlamak
delta
akarsuyun denize ulaştığı yerdeki üçgen kısım
slope
eğim, yamaç, eğimi olmak
broad
geniş, yaygın, genel
cascade
çağlayan, şelale, çağlayan gibi akmak
tradeoff
bir şeyi elde etmek için başka şeyden vazgeçmek, feragat etme, takas
offspring
evlat, yavru
peculiar to
-e özgü