Level 54 Level 56
Level 55

541 - 550


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
treasure
çok değer vermek
correlate
ilişkisi olmak, bağlantısı olmak, bağlantı kurmak
reciprocal
karşılıklı
address
hitap etmek, bildirmek
debris
döküntü, çerçöp, yıkıntı artığı
basin
havza, çanak
freak
gariplik, tuhaf(lık), anormal, tutkun
layer
tabaka
terrain
arazi
feature in
yer almak