Level 56 Level 58
Level 57

561 - 570


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
demolish
yıkmak, çürütmek
brawl
dalaşma, arbede, kavgaya tutuşmak
peasantry
köylülük, köylüler (toplu anlamda)
remedy
çare, ilaç, deva, düzeltmek, iyileştirmek
ubiquitous
her yerde mevcut
squash
ezmek, sıkıştırmak, doluşmak, yok etmek, sıkışıklık
plough
sabanla sürmek
ascribe
atfetmek,-e mal etmek,e- bağlamak
savannah
geniş çayır, büyük ova
dilapidate
harap etmek, kırıp dökmek