Level 57 Level 59
Level 58

571 - 580


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shrub
çalı, funda
fortnightly
2 haftada bir
consent
razı olmak, rıza göstermek, müsaade etmek, rıza, müsaade
defect
kusur, bozukluk - (ülke,parti vs.den)ayrılmak, karşı safa geçmek
standoff
soğukluk, uzak durma, uzaklaştırma, ayrılık
maritime
deniz ve denizciliğe ilişkin
endeavour
çaba, gayret, çaba göstermek, gayret etmek
menial
vasıfsız
script
senaryo, konuşma metni, yazı, alfabe
fiscal
mali