Level 58 Level 60
Level 59

581 - 590


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enslave
köle yapmak, köleleştirmek
equate
eşit kılmak veya aynı şey olarak görmek
strap
kayış, askı, (kemerle, kayışla)bağlamak
assertively
iddialı
peer
akran, yaşıt - dikkatle bakmak, görmeye çalışmak
forthright
açık sözlü
potty
ahmak, çılgın, tutkun, ... delisi, oturak
retard
geciktirmek
nurture
beslemek, büyütmek, yetiştirmek, teşvik etmek (veya isim olarak)
hierarchy
önem ve değere göre sıralama