Level 5 Level 7
Level 6

51 - 60


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contradict
aksini söylemek ve savunmak, yanlış olduğunu söylemek,yalanlamak
skyscraper
gökdelen
inform
bilgi vermek,bildirmek,haber vermek
inspire
esin (ilham) vermek, şevk ve heves vermek
overwhelm
kapılmak, etkisine almak, hakkından gelmek
given that
farzedelim ki,farzedersek,tahminen
grant
bağışlamak,hibe etmek,hibe,bağış,rıza göstermek
sacrifice
feda etmek,kurban etmek,kurban
initiative
girişim,girişkenlik,ön ayak olma,ilk adım
celery
kereviz