Level 60 Level 62
Level 61

601 - 610


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spruce
çeki düzen vermek, düzenlemek, müşkülpesent
peat
bitki gübresi
lumber
kereste , hantal hantal yürümek/gitmek
staggering
affalatıcı, sersemletici, akıllara durgunluk veren
ridge
(dağ vb.) sırt
rubble
moloz
pull out
çekmek, çıkarmak
modulate
hafifletmek,(sesi) yumuşatmak, sesini değiştirmek
in vain
nafile, boşuna, boşa
dreadful
rezil, tüyler ürpertici, dehşetli, ürkütücü