Level 63 Level 65
Level 64

631 - 640


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
renown
ün, şan, şöhret, tanınırlık
engage
ilgisini/dikkatini çekmek, meşgul etmek,(as) işe almak,(with)tutturmak,geçirmek,(in) karışmak, bulaşmak
engaged
nişanlı, meşgul, dolu
harness
koşum takımı, koşmak, enerji üretimi için kullanmak
sanction
yaptırım, ambargo - resmi izin, onay, onaylamak, resmi izin vermek
circumference
çevre(daire vb.)
. commitment
yükümlülük, sorumluluk, taahhüt, bağlılık, sadakat
c.ompel
zorlamak, mecbur etmek
reta.il
perakende satış
harbou.r
liman, yataklık etmek, beslemek, barındırmak