Level 64 Level 66
Level 65

641 - 650


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dismiss(from)
işten çıkarmak, serbest bırakmak, göndermek, hafife almak, (zihninden)uzaklaştırmak,(dava)reddetmek
Participate in .
katılmak, katılımda bulunmak, yer almak
sphere
küre, alan(iş vb)
affect
etkilemek, dokunmak
fiction
kurgu roman, kurgu hikaye, hayal ürünü
fibre (fiber)
lif, elyaf
ground
toprak, saha, arazi, bahçe, konu, alan- gerekçe, neden, yerde kalmak
sustain
devamını sağlamak, ayakta durmak, sürdürmek - uğramak, maruz kalmak
swell
şişmek, kabarmak, kabartmak, şişirmek, artmak, güçlenmek, dalgalanma
shed
kurtulmak, atmak, dökmek, baraka