Level 65 Level 67
Level 66

651 - 660


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exclusive
kişiye özel, çok özel, seçkin(exclusive of= hariç)
explicit
açık, izaha gerek göstermeyen
smallpox
çiçek hastalığı
magnitude
büyüklük, cesamet, azamet, önem
encompass
Kuşatmak, sarmak, kaplamak
repeal
(yasa vb) feshetmek, kaldırmak
ringleader
elebaşı
grant
vermek, hak vermek, kabul etmek, burs vermek
permit
izin vermek, müsaade etmek, olanak vermek, izin belgesi, ruhsat
monk
keşiş