Level 68 Level 70
Level 69

681 - 690


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bestow
vermek, bahşetmek, ihsan etmek
cease
sona erdirmek, sona ermek, durmak, kesilmek, son vermek, kesmek
lucrative
çok para kazandırıran, çok çok kârlı
swamp
birşeye boğmak, hücumuna uğratmak, suyla doldurmak, bataklık
intact
sağlam, bozulmamış
brace
dayanmak, destek almak, dikleşmek, kendini hazırlamak, diş teli
arbitrary
keyfi olarak, racon keserek, gelişigüzel
refrain (from)
kaçınmak, kendini tutmak ve uzak durmak, - nakarat
do away with
ortadan kaldırmak
curb
frenlemek, kontrol altına almak, fren, kısıtlama