Level 6 Level 8
Level 7

61 - 70


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
through
başından sonuna kadar,-e kadar,-de dahil olmak üzere,içinden
confine
sınırlandırmak,hapsetmek,-ile sınırlamak
differ
farklı olmak
entitle
isim vermek,hak ve yetki vermek,ünvan vermek
comprise
oluşmak
interpret
yorum yapmak, sözlü tercümanlık yapmak
incorporate
birleştirmek,dahil etmek,içermek,bünyesinde toplamak
perceive
algılamak,sezmek
range from
arasında dağılım göstermek/değişmek
range
sıralanmak,aralık,çeşitlilik