Level 69 Level 71
Level 70

691 - 700


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stir
çay vb. karıştırmak, kımıldamak, kımıldatmak, harekete geçirmek, uyandırmak, coşturmak, heyecan,
stir up
çıkarmak, yaratmak, neden olmak
plunge (into/in)
dalmak, girişmek, sokmak, batırmak, tereddütsüz dalmak
knock out
nakavt etmek, bayıltmak, yere sermek, elemek
convalescence
nekahet, iyileşme
beloved
sevilen, sevgili, aziz
acquiesce
razı olmak, ses çıkarmamak
expulsion
uzaklaştırma
confusion
şaşkınlık, karışıklık, yanılgı, kargaşa
impending
eli kulağında