Level 70 Level 72
Level 71

701 - 710


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ventricle
karıncık, organ boşluğu
take for granted.
(Gayet) doğal olduğunu düşünmek, değerini bilmemek, (-dığını) varsaymak
affluent .
varlıklı, zengin, refahlı
stagger
sendelemek, yalpalamak
emphasis
önem, ağırlık, vurgu
afflict (with)
musallat olmak, yakalanmak
greed
Açgözlülük, hırs
beverage .
meşrubat, içecek
intervention .
müdahale
rain or shine
Ne olursa olsun , her halükarda