Level 71 Level 73
Level 72

711 - 720


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ribbon
kurdele
mild
yumuşak, hafif, kibar
precipitation
yağış, düşme, düşüş
bound to
-acağı kesin, acağı, belli, -maya mahkum
mansion
konak, malikane
condensation
yoğunlaşma, buğulaşma, buğu
refute
yalanlamak, çürütmek, aksini göstermek
proof
kanıt, ispat
confuse
kafasını karıştırmak, karıştırmak,ayırt edememek, karmakarışık etmek
confront
yüzleştirmek, yüz yüze gelmek, karşılaşmak, karşı durmak