Level 74 Level 76
Level 75

741 - 750


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amid
ortasında, arasında
mitigate
yumuşatmak, hafifletmek
empirical
deneysel, deneye dayanan
orb
küre, göz küresi, gök cismi, kuşatmak, çevrelemek
insight (into)
(içyüzünü) kavrama yeteneği, anlama yeteneği, görüş
set up
başlamak, kurmak
rudiments
temel bilgiler
rudimentary
henüz gelişmemiş, başlangıç dönemlerinde
obscene
müstehcen, açık saçık, ölçüsüz, aşırı
conducive
vesile olan, yardım eden, sebep olan