Level 75 Level 77
Level 76

751 - 760


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rupture
patlama, yırtılma,(ilişki) kopma, patlamak, patlatmak
intricate
karmaşık, girişik, dolaşık, darma duman, girift
engulf
dalıp gitmek, içine çekmek, yutmak, girdaba çekmek, tamamen sarmak (alev vb.)
yield 1
ürün vermek, sağlamak, ürün, gelir, getiri, kazanç
yield 2
kabul etmek, boyun eğmek, teslim etmek, teslim olmak
yield 3
eğilmek, çökmek
yield 4
yerini bırakmak
yield 5
yol vermek
integral
(öğe vb.) ana, esas, tamamlayıcı, dahili
take after
benzemek, çekmek