Level 77 Level 79
Level 78

771 - 780


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
satiric
hicivli, mizahi, taşlamalı
zone
bölge, kuşak, dilim
citrus
turunçgiller
deteriorate
kötüye gitmek, gerilemek, kötüleşmek, bozulmak
amend
değişiklik yapmak, düzeltmek,
pride
gurur, iftihar, onur, övünmek
contend
iddia etmek, ileri sürmek
contend for
çekişmek
contend (with/against)
mücadele etmek
proclaim
(resmen) ilan etmek