Level 78 Level 80
Level 79

781 - 790


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
foster
teşvik etmek - evlatlık almak
liberty
özgürlük
obscure
tanınmayan/bilinmeyen, karanlıkta, anlaması zor, belirsiz, muğlak
obscure (verb)
örtmek, gizlemek
consensus
fikir birliği, uyuşma
metathesis
harf ve seslerin yer değiştirmesi, şartların tersine dönmesi
implication
çıkarım, ima, saklı olan anlam, karışma
dim
loş, belli belirsiz, silik, aptal - (durum) umutsuz
dim (verb)
loşlaştırmak, kısmak, belirsizleştirmek
dismal
kasvetli, iç karartıcı - zavallı