Level 7 Level 9
Level 8

71 - 80


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjust
ayarlamak,hizaya getirmek,uydurmak
in advance
önceden,peşin
arise
ortaya çıkmak,kaynaklanmak,meydana gelmek
cease
sona ermek veya erdirmek
consist
-den oluşmak
excrete
salgılamak,boşaltmak
narrow
dar,daralmak
discourage
hevesini kırmak,cesaretini kırmak,yıldırmak
fertile
verimli, bereketli, zengin
forsake
terketmek, yüzüstü bırakmak