Level 79 Level 81
Level 80

791 - 800


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sanctuary
barınak, sığınak
volalite
değişken, gelgeç, uçucu
mystique
gizem
well-established
iyi yapılandırılmış
substantiate
doğruluğunu ispat etmek, kanıtlamak, tasdik etmek
conclusive
kesin
flee
kaçmak
conceive
tasarlamak, aklına gelmek, gebe kalmak
conceive (of) sb/sth (as)
kavramak, hayal etmek
conceivable
aklın alabileceği, akla gelebilecek