Level 80 Level 82
Level 81

801 - 810


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stand by
seyirci kalmak, hazır beklemek
spot
görmek, farketmek, seçmek
custody
göz altı, denetim - velayet
light up
yakmak, ışıldamak,(göz vb.) parlamak, parlatmak
auction
açık arttırma ile satış, müzayede
sanitation
temizlik işleri, sağlık önlemleri, sağlıklı hale getirme
caste
sosyal sınıf
upheaval
yükselme, devrim, büyük ve ani değişiklik
fetch
gidip getirmek, alıp getirmek
startle
ürkütmek, irkilmek, sıçramak, tedirginlik yaratmak