Level 83 Level 85
Level 84

831 - 840


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prop
destek yapmak, yaslamak, dayamak
prop up
ayakta tutmak
dissipate
boşa harcamak, çarçur etmek
reconcile
bağdaştırmak, uzlaştırmak, barıştırmak, aralarını bulmak
reconcile oneself to
kabullenmek, razı olmak, boyun eğmek
assume
(pozisyon,güç hak vb) üstlenmek, ele geçirmek - takınmak
accrue
büyümek, çoğalmak, artmak, ziyadeleştirmek
compress (into)
sıkıştırmak, basmak
distract
dikkatini dağıtmak, dikkatini başka yere çekmek
probe
derinlemesine araştırmak, inceleme, soruşturma