Level 84 Level 86
Level 85

841 - 850


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prompt
yol açmak, sevk etmek, konuşmaya teşvik etmek
take over
devralmak, yönetimi ele geçirmek
perpatuate
devam ettirmek, sürekli hale getirmek
contradict
çelişmek, aykırı olmak, karşı çıkmak
interrogate (about)
sorgulamak, sorguya çekmek
amuse
eğlendirmek, güldürmek, oyalamak
bewilder
sersemletmek, çok şaşırtmak, afallatmak
bring down
düşürmek, devirmek (yönetimi)
appal(l)
dehşete düşürmek
immerse (in)
dalmak, gömülmek - yourself (in) daldırmak, sokmak