Level 85 Level 87
Level 86

851 - 860


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commit
işlemek, yapmak, etmek
commit oneself to
söz vermek, kendini adamak, bağlanmak
buffet
ordan oraya savurmak
make use
faydalanmak, istifade etmek
beg
dilemek, yalvarmak, dilenmek
inflict (on)
(genellikle istenmeyen bir şey) vermek, uğratmak
scrutinize
incelemek, derinlemesine incelemek
torture
işkence etmek, eziyet
get through
(zor bir zamanı) geçirmek,(işin) üstesinden gelmek - harcamak, tüketmek - telefonla ulaşmak
rule out
göz ardı etmek, önlemek, bertaraf etmek