Level 86 Level 88
Level 87

861 - 870


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
section
bölüm, kısım, kesit
rope
halat, ip, iple bağlamak
reorganize
yeniden düzenlemek
concise
özlü
elaborate
ayrıntılı, ayrıntılara girmek
norm
âdet
praise
övgü, övmek
scold
azarlamak, paylamak
anguish
keder, acı
add up .
anlamı olmak, anlamına gelmek, inandırıcı olmak - toplamak - tutmak (fiyat)