Level 88 Level 90
Level 89

881 - 890


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
set out
yola çıkmak
set out (to do) (sth)
(bir işe) koyulmak, kalkışmak, amaçlamak
instruct
talimat vermek, eğitmek, öğretmek
stiff
kaskatı, sert, sıkı, koyu, zor, güç, zorlu, resmi, soğuk - son derece, aşırı
swing
sallamak, sallanmak, dönüvermek, savurmak, sallanma, kayma, değişim
subsist
boğaz tokluğuna yaşamak
contest
yarışmak - itiraz etmek, karşı çıkmak
legitimacy
meşruluk, yasallık, geçerlik
harmony
ahenk, uyum
portray
resmetmek, tasvir etmek, betimlemek, canlandırmak