Level 8 Level 10
Level 9

81 - 90


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
precise
kesin,tam,eksiksiz
conceive
kafasında oluşturmak, kavramlaştırmak, gebe kalmak
entail
ardından getirmek (neden olmak),yol açmak,gerektirmek
prominent
başlıca,önde gelen,göze çarpan
preeminent (adj)
en önde gelen,üstün,rakipsiz
consistent
uyumlu, istikrarlı, çelişki oluşturmayan,-ile birbirini tutan
provision
tedarik, tedbir, şart
contaminate
kirletmek, mikrop bulaştırmak
compliment
övgü,iltifat etmek,saygılar,iyi dilekler
involve
duruma veya olaya dahil etmek veya bulaşmak,gerektirmek