Level 89 Level 91
Level 90

891 - 900


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
strain
gerginlik, yük, külfetli, incinme, TÜR,
Strain (verb)
yormak, incitmek, kendini zorlamak, zora sokmak
retain
muhafaza etmek, kaybetmemek
ascertain
saptamak, araştırıp soruşturarak bulgulamak
chalk up
başarmak, elde etmek
scramble
tırmanmak, tırmanma - (for) çabalamak, çabalama
bully
zorba, kabadayı, zorla yaptrmak - (-ing) zorbalık etme
aspire to
gözü ... - de olmak, hevesi olmak
ascribe to
atfetmek, -e mal etmek, -e bağlamak
corporate
ortak, toplu