Level 91 Level 93
Level 92

911 - 920


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
supplant
yerini almak
hostile
düşmanca, saldırgan,-e karşı
dilate
genişlemek
contempt (for)
aşağılama, küçük görme, hor görme, karşı gelme
adjourn
geçici olarak ara vermek veya ileri bir tarihe ertelemek, erteleme
assign
tayin veya tahsis etmek, veya ödev/görev olarak vermek, ayırmak
apathy
ilgisizlik, umursamazlık
annihilate
imha etmek, hepsini tümüyle yeryüzünden silmek
consolidate
güçlendirmek, sağlamlaştırmak
coerce
zorlamak