Level 92 Level 94
Level 93

921 - 930


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
corresponding
denk, tekabül eden, yerini tutan, (birşeye) eş
despise
aşağılamak, küçümsemek
expend
harcamak, masraf yapmak
influx
akın etme, akış
grumble
şikayet etmek, sızlanmak
momentum
hız, ivme
erroneus
hatalı
ambition
hırs, istek, hedef, amaç
tempt
ayartmak, baştan/yoldan çıkartmak
ascend
yükselmek, çıkmak