Level 93 Level 95
Level 94

931 - 940


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
discern
ayırt etmek, farkına varmak, algılamak
devoid of
yoksun
implicate
ilişkilendirmek, bağlantı kurmak
happen to
tesadüfen ...mek, şans eseri karşılaşmak
surveillance
gözetim, yakın takip
sparse
seyrek, az
superficial
yüzeysel, üstünkörü
pledge
söz, vaat, teminat
onslaught
saldırı
render
-mesine neden olmak, duruma getirmek( kılmak), netleştirmek