Level 94 Level 96
Level 95

941 - 950


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grateful
minnettar
imperative
şart, zorunlu, acil
erudite
çok bilgili ve verimli, âlim
volatility
istikrarsızlık, değişkenlik
sluggish
ağır işleyen, yavaş seyreden
solidarity
dayanışma
contain
içermek, kontrol altına almak
discreet
temkinli, ihtiyatlı, tedbirli
dismay
dehşet, perişanlık, büyük üzüntü
impede
engel olmak