Level 96 Level 98
Level 97

961 - 970


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deduce from
çıkarım yapmak, sonucuna varmak
indict
suçlamak, dava açmak
reproach
sitem etmek, serzenişte bulunmak
affiliate with
bağlamak, ilişkilendirmek, ilişki içinde olmak
convene
toplantı düzenlemek / toplanmak
coincide with
tesadüfen kesişmek, uyuşmak
dissolve
bir sıvı içinde eriyerek veya eriterek çözmek/çözülmek
repeal
yasayı yürürlükten kaldırmak, iptal etmek
litter
çöp
nuisance
dert, baş belası, musibet