Level 97 Level 99
Level 98

971 - 980


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
disdain
küçümseme, hor görme
craft
beceri, hüner, sanat
delusion
yanılma, hile, aldatma, hayal görme, kendi yarattığı hayallere inanma, aldanma
withold
tutmak, vermemek, korumak, saklamak
withstand
dayanmak, karşı koymak
prosecution
kovuşturma, dava açma
zest
keyif, heves, isteklilik, hoşlanma
vintage
eski, eski günlerden, geçmiş zamandan, yıllanmış şarap değerinde
allegation
suçlayıcı iddia
subvert
yıkmak, çökertmek (insanların güvenini/inancını sarsarak devleti/bir kurumu)