Level 22 Level 24
Level 23

2101-2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de domoor
the booby, fool, idiot [not de ezel, de stomkop, de sukkel, de sufferd, de grapjas]
de grendel
the bolt (of a door)
de zondebok
the scapegoat
het tankstation
the gas station, filling station
de voodoo
the voodoo (Caribbean faith)
de trol
the troll
de eminentie
the eminence (cardinal's title)
haarzelf
herself
primitief
primitive
opgejaagd
rushed, hurried, shooed
ondankbaar
ungrateful, thankless
de pi
the pi (number, =3.1459....)
ongestraft
unpunished
stijlvol
stylish
het orakel
the oracle
ongesteld
menstruating; somewhat ill, indisposed
de werkster
the female worker, maid (house cleaner)
de opslagruimte
the storage space [not het pakhuis, het magazine, het magazijn, de opslagplaats, de opslag, de dump]
de sluier
the veil
de logeerkamer
the spare room, visitor's room
slachten
to slaughter
het hachje
the skin, metaphorical for: life
de eenhoorn
the unicorn
verschuilen
to hide
de bedrading
the wiring
neerstorten
to crash down
verwaand
supercilious, arrogantly superior
het legioen
the legion
de snack
the snack
sluw
sly, cunning
de minachting
the contempt
de cameraman
the camera operator, cameraman
de nevel
the fog, mist
de scheikunde
the chemistry
de dronkaard
the drunkard
neuzen
to snoop, poke one's nose into
de tandpasta
the toothpaste
bruut
brutish, rough, brutal, fierce
de ijskast
the refrigerator, icebox
de intimiteit
the intimacy
de kleermaker
the tailor
de vegetariër
the vegetarian
de zending
the round, batch; act of sending; mission (in Protestantism)
de fez
the fez (hat type)
de vanille
the vanilla
de gastvrouw
the hostess (at a party)
het tij
the tide (sea level fluctuation)
ingevoerd
implemented, introduced, supplied
het mechanisme
the mechanism
de slagader
the artery
overhaast
rashly, abruptly, in a precipitous manner
de brandstichting
the arson (crime of setting a fire)
de drummer
the drummer, percussionist
het hologram
the hologram
de ontwerper
the designer
slaapwel
good night! sleep well!
het valium
the valium (drug)
de patat
the chips, french fries; in Belgium: potato
de omega
the omega (Greek letter Ω ω)
rubberen
made of rubber
de gebroeders
the brothers (pl.)
afkicken
to rehab, kick it, wean
de muiterij
the mutiny
de verpleger
the male nurse
het handboek
the handbook, manual
de automaat
the machine that performs automated tasks
de klei
the clay
bekwaam
competent, capable
de verkoudheid
the cold (illness)
de huisvrouw
the housewife, female homemaker
de pub
the pub, bar [not het knijp]
betuigen
to witness, declare
ongevaarlijk
harmless, safe
de wol
the wool
stapelgek
completely mad, totally crazy [not crazy, getikt, geschift, knettergek, maf]
de stern
the stern, poop (rear part of vessels, esp. ships)
frustrerend
frustrating [not gefrustreerd]
de namaak
the fake, imitation, counterfeit
het alarmnummer
the emergency number (in NL/B: 112) [not het noodsignaal]
de versnelling
the acceleration; gear (of vehicles)
het zonnestelsel
the solar system
inbegrepen
including, included
de toorn
the wrath, ire
de zondaar
the sinner
de gelofte
the vow, solemn promise
het reservaat
the reservation, reserve (tract of land)
de besturing
the driving, operation
inspirerend
inspirational, inspiring
verpletteren
to crush, smash
de bestelwagen
the delivery van
de cappuccino
the cappuccino
nijdig
shirty, very angry
het jaarboek
the yearbook
de migraine
the migraine
spenderen
to spend
de telescoop
the telescope
de racist
the racist
gemengd
mixed
de hagedis
the lizard
het klif
the cliff