Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
3 marzec 1918
Pokój w Brześciu Litewskim między Rosją Radziecką a Niemcami
9 listopad 1918
ogłoszenie republiki w Niemczech
11 listopad 1918
Rozejm w Compiegne
28 czerwiec 1919
podpisanie traktatu wersalskiego
10 września 1919
Podpisanie traktatu pokojowego z Austrią`
27 listopad 1919
podpisanie traktatu pokojowego z Bułgarią
10 stycznia 1920
powstanie Ligi Narodów
4 czerwiec 1920
podpisanie traktatu pokojowego z Węgrami
10 sierpnia 1920
podpisanie traktatu pokojowego z Bługarią
Maj 1921
Wprowadzenie przez USA limitu rocznego imigrantów
16 kwietnia 1922
Niemiecko-rosyjski traktat w Rapallo
30 Grudnia 1922
powstanie ZSRR
Październik 1922
Faszystowski marsz benita mussoliniego na rzym
21 stycznia 1924
Śmierć lenina
Październik 1925
Układ w Locarno