Level 1
Level 2

16 - 29


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Lipiec 1926
Pierwsza projekcja filmu ze ścieżką dźwiękową
27 Sierpnia 1928
Układ Brianda-Kelloga
24 Październik 1929
Czarny czwartek na giełdzie w Nowym Jorku
Luty 1930
Odkrycie Plutona
6 listopad 1932
Wygrana NSDAP w wyborach parlamentarnych w Niemczech
30 stycznia 1933
Powołanie Adolfa Hitlera na urząd kanclerza Niemiec
Wrzesień 1934
Wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów
Wrzesień 1935
Uchwalenie ustaw norymberskich w III Rzeszy
Październik 1935
Atak włoch na Etiopię
1936-1939
Wojna domowa w Hiszpani
Listopad 1936
Powstanie patku antykominternowskiego - sojusz Niemiec i Japonii
Listopad 1937
Przystąpienie Włoch do pakty antykominternowskiego
Marzec 1938
Anschluss Austri
Wrzesień 1938
Konferencja w Monarchium