1
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 1 - aloittelija
2
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 2 - aloittelija
3
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 3 - aloittelija
4
Ready to learn
VIIKONPÄIVÄT
5
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 4 - aloittelija
6
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 5 - aloittelija
7
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 6 - aloittelija
8
Ready to learn
KOTITEHTÄVÄ 19.12.2013
9
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 7 - aloittelija
10
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 8 - aloittelija
11
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 9 - aloittelija
12
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 10 - aloittelija
13
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" - Kappale 11 - aloittelija
14
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 12 - aloittelija
15
Ready to learn
"Hyvä.parempi-paras" Kappale 13 - aloittelija
16
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 14 - aloittelija
17
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 15 - aloittelija
18
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 16 - aloittelija
19
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 17 - aloittelija
20
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 18 - aloittelija
21
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 19 - aloittelija (toi
22
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 20 - aloittelija
23
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 21 - aloittelija
24
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 22 - aloittelija
25
Ready to learn
"Hyvä-parempi-paras" Kappale 23 - aloittelija