Level 109 Level 111
Level 110

zagranico 5


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
BONA FIDES
Inaczej dobra wiara, uczciwe zamiary. Pojęcie ... odnosi się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jaki przyniosły jej działania i najczęściej ma zastosowanie w prawodawstwie. Jako że Kodeks cywilny uzależnia w bardzo wielu przypadkach skutki prawne od istnienia “dobrej” lub “złej” wiary, domniemanie to ma ogromne znaczenie w całym orzecznictwie.
DINK
To akronim określenia Double Income, No Kids (podwójny dochód, zero dzieci) oznaczający model partnerski lub małżeński, w którym zarabiają obie osoby, jednak nie mają one i nie planują mieć dzieci.
DETENTE
Wym. [detąt]; odprężenie w polityce międzynarodowej, może też odnosić się do stosunków między ugrupowaniami politycznymi mającymi przeciwstawne poglądy lub interesy, a które osiągnął pokojowe współistnienie. Określenie odnosi się m.in. do złagodzenia napięcia między stronami zimnej wojny w latach 70.
enfant terrible
‹ãfã teribl› niedyskretna, łamiąca wszelkie reguły, nietaktowna osoba
Deus ex machina
1. «rozwiązanie akcji w tragedii antycznej, polegające na nagłym i niespodziewanym pojawieniu się bóstwa; też: to bóstwo» 2. «nieoczekiwany wybawiciel» 3. «rozwiązanie zawiłej intrygi w sztuce teatralnej lub utworze literackim przez niespodziewane wprowadzenie nowej postaci lub nowych okoliczności»
a posteriori
z łaciny: 1. na podstawie faktów (dosłownie: z następstwa); 2. w filozofii nowożytnej: termin określający sąd wydany na podstawie uprzedniego doświadczenia; 3. w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach /// w filozofii, termin będący przeciwieństwem dla: a priori, oznaczający tyle, co: "po fakcie" tudzież "w następstwie faktu". Odnosi się on do poznania powstałego na doświadczeniu – rozumowania o czymś drogą indukcji ("od szczegółu do ogółu"), wskutek percepcji jakiegoś faktu.
ad hoc
bez wcześniejszego przygotowania lub zaplanowania, często z potrzeby chwili
cogito ergo sum
znaczenia: sentencja łacińska (1.1) myślę, więc jestem uwagi: Autor: Kartezjusz (Zasady filozoficzne, 1,7 i 10) Kontekst: Według Kartezjusza nie sposób sensownie zaprzeczać temu zdaniu, a zatem można przyjąć je za aksjomat, na którym oprze się filozofię.
Curriculum vitae
«życiorys, zwłaszcza pisany przez osobę ubiegającą się o pracę»
dies irae
łac. dzień gniewu (Sądu Ostatecznego)