Level 113 Level 115
Level 114

zagranico 9


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Merchandising
1. reklamowe promowanie jakiejś marki, produktu wewnątrz sklepu w celu pozyskania i konsumenta i właściciela sklepu 2. różnego typu gadżety sprzedawane w celu promowania danego dzieła i zwiększenia zysków producenta
qui pro quo
[wym. kwi pro kwo] «zabawne nieporozumienie»
ars moriendi
rodzaj średniowiecznej publikacji religijnej, mającej na celu przygotowanie człowieka na przyjście śmierci lub ogólnie poruszającej temat umierania// z łaciny: sztuka umierania; motywy śmierci w sztukach plastycznych i literaturze
maestro
«tytuł wyrażający uznanie dla kunsztu muzycznego kompozytora, dyrygenta lub wykonawcy; też: osoba tak tytułowana»
psyche
książkowo: psychika człowieka, jego stan psychiczny, życie duchowe; dusza, duch(p...)
credo
1. «poglądy i zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu» 2. «w religiach chrześcijańskich: zbiór głównych zasad wiary»
predyspozycja
wrodzona skłonność lub zdolność do czegoś(p...)
cicerone
[czytaj: cziczerone] osoba oprowadzająca po muzeach itp.; przewodnik
quasi
[wym. kwaz-i] «pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk, które są czymś tylko pozornie lub nie są tym w ogóle»
voilà
[wym. wuala] «oto, proszę zobaczyć, zaczynać itp.»