Level 11 Level 13
Level 12

różne 12


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
HAIKU
Krótka forma poetycka stworzona w Japonii w XVII w. przez Matsuo Basho.
NEMEZIS
Nieubłagana, karząca sprawiedliwość, szczególnie dosięga ludzi butnych i zuchwałych. Jest synonimem sprawiedliwości nie do uniknięcia, ponieważ pochodzi od losu i bogów.
REM
Faza snu charakteryzująca się szybkimi ruchami gałek ocznych, inaczej sen paradoksalny, stanowi około 20-25 proc. snu dorosłego człowieka i powtarza się średnio 4-5 razy w ciągu nocy. W tym czasie oddech śpiącego jest nierówny oraz wzrasta częstość skurczów serca. Większość snów, które pamięta się po przebudzeniu pochodzi z fazy
EUNUCH
Kastrat, mężczyzna pozbawiony jąder.
Sawant
rzadko spotykany stan, gdy osoba upośledzona umysłowo jest wybitnie uzdolniona (geniusz), co jest zazwyczaj połączone z doskonałą pamięcią.
DECORUM
zasada zgodności formy z treścią stworzona przez Arystotelesa, inaczej jednorodność stylistyczna polegająca na odpowiednim dobraniu stylu mówienia lub pisania, słownictwa i składni oraz tematyki dzieła.
SYNDROM SZTOKHOLMSKI
Zjawisko psychologiczne, w którym u ofiar porwania lub zakładników powstaje pozytywny stosunek do porywaczy.
EKSLIBRIS
Nazwisko lub godło właściciela książki, umieszczone na wewnętrznej stronie okładki.
Apartheid
system ścisłej segregacji rasowej, stworzony w oparciu o doktrynę głoszącą ustawowe i kulturowe oddzielenie ras i odrębność ich rozwoju, noszący w praktyce cechy rasizmu. Opracowany przez grupę afrykanerskich uczonych z uniwersytetu w Stellenbosch, ogłoszony w 1948 przez D.F. Malana. 1948–1991 stanowił podstawę polityki władz Republiki Południowej Afryki sankcjonującej absolutną supremację ludności białej (ok. 13% społeczeństwa) nad czarnymi, Azjatami i koloredami (ludność mieszana).
Libertynizm
nurt światopoglądowy i literacki powstały na przełomie XVII i XVIII w. we Francji i Włoszech, wyrosły z tradycji humanizmu renesansowego, stanowiący jeden z istotnych wątków kultury francuskiej. (ludzi) charakteryzowała postawa laicka, wolnomyślicielska i sceptyczna. Ruch skierowany był przeciwko autorytetom religii, a zwłaszcza myśleniu scholastycznemu, tradycyjnej obyczajowości i katolicko-feudalnemu ideałowi życia.(L...)