Level 125 Level 127
Level 126

nieprzydatne 10


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PROPRIOCEPCJA
Inaczej zmysł kinestetyczny. Zmysł, dzięki któremu mamy świadomość ułożenia kończyn względem siebie bez konieczności patrzenia na nie. Wiedza dostarczana przez zmysł ... pozwala na koordynację różnorakich czynności, np. wchodzenia po schodach. ...receptory to receptory umieszczone w mięśniach, ścięgnach i stawach, które informują o napięciu mięśni i ścięgien.
ANOSMIA
Brak zmysłu powonienia.
ARBORETUM
Inaczej ogród dendrologiczny.
Akwarystyka
wiedza oparta na obserwacjach i doświadczeniach z zakresu hodowli zwierząt i roślin w akwariach
denudacja
proces wietrzenia, erozji i osuwania się mas skalnych, prowadzący do obniżenia wysokości kontynentów
gnoza
1. wiedza tajemna, dostępna tylko wybrańcom; 2. sposób myślenia polegający na łączeniu rozumu z wiarą; 3. synkretyczne nurty rel. w okresie hellenistycznym i wczesnochrześcijańskim
BREATARIANIZM
Inaczej niejedzenie. ... twierdzą, że żywią się jedynie substancjami czerpanymi z powietrza i światła słonecznego. Nie przyjmują żadnych pokarmów ani napojów. Ich zdaniem, w powietrzu zawarte są elementarne cząstki wszystkich substancji odżywczych potrzebnych do życia, trzeba tylko nauczyć się je wykorzystywać, m.in. poprzez techniki duchowe.
WIRYDARZ
Ogród klasztorny na wewnętrznym dziedzińcu
Dekantacja
najczęściej odnosi się do wina, a polega na zlewaniu wina znad osadu, który zebrał się na dnie butelki. Taki osad tworzy się w starych, rocznikowych winach.
SYKOFANT
Inaczej donosiciel, szantażysta.