Level 14 Level 16
Level 15

różne 15


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
potwarz
«oszczerstwo»(p...)
obmowa
celowe przekazywanie komuś niekorzystnych lub niezgodnych z prawdą informacji o kimś; oszczerstwo, oczernianie, pomówienie(o...)
lityczny
1. «działający na coś rozpuszczająco» 2. «o zjawiskach chorobowych: przebiegający stopniowo, łagodnie»
Likantropia
wilkołactwo – pierwotnie wiara w zdolność przekształcania się niektórych ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki, występująca w wierzeniach ludowych.
ukrop
(1.1) wrzątek; ciecz (najczęściej woda) w stanie wrzenia (zamieniania się w parę) (1.2) przen. upał
primadonna
Wiodąca śpiewaczka operowa w teatrze operowym. Zwykle sopran. Według stereotypu ... jest nieprzewidywalna, kapryśna, egoistyczna, ma wysokie mniemanie o własnej wartości. Toteż w języku polskim słowo to ma raczej konotację negatywną, groteskową.
Hekatomba
1. «poświęcenie życia wielu ludzi dla jakiejś sprawy» 2. «zagłada wielkiej liczby ludzi» 3. «w starożytnej Grecji: pierwotnie ofiara ze stu wołów, później – każda większa ofiara ze zwierząt»
Atawizm
1. «występowanie u osobnika cechy jego odległych przodków, od dawna już niedziedziczonej» 2. «ujawnienie się jakichś zachowań lub cech, które były charakterystyczne dla czyichś przodków albo dla jakiegoś środowiska lub kultury»
Oportunizm
postawa życiowa, która charakteryzuje się rezygnacją z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu; wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne; wygodnictwo życiowe.
nimb
1. «aureola wokół głowy świętego lub istoty boskiej przedstawianej na obrazie lub w rzeźbie» 2. «otaczające kogoś powszechne uznanie»